c.k.daňová kancelář

Aktuality

Nabídka záznamů z webinářů - podzim 20- ZIMA 21

 • 31.12.2020 0:00

Vážení klienti

dovolujeme si Vám připomenout, že wideo záznamy webinářů (v sekci semináře je seznam) z cyklu školení podzim 2020 a zima 2021 je možno si stále objednat na sekretariátu firmy u pí. Lenky Lorencové: lorencova@ckdanovakancelar.cz 

více...

c.k.danova kancelar rychnov linka

Nabídka pracovního místa

 • 9.7.2020 18:45

c.k. daňová kancelář, a.s. nabízí volné pracovní místo na pozici účetní pro zpracovná účetnictví i dańové evidence s možností i zkráceného úvazku. Praxe v oboru je vítána. Zájemci z řad SŠ a VŠ se mohou hlásit na adrese firmy či na mail: info(zavinač)ckdanovakancelar.cz či na tel. č. 724 553 821

více...

c.k.danova kancelar rychnov linka

Semináře

Aktualni-seminare-zima-2021

Aktuální webináře - ZIMA  2021. V případě zájmu se přihlašujte k jednotlivým tématům, která jsou uvedena níže. Účastníci pěti školení mají slevu 50 % na jedno školení. Účastníci šesti školení mají poslední školení zdarma.

Přihlásit se na seminář
Ucetni-uzaverka-a-zaverka-podnikatele

12.1. Uzávěrka a závěrka 2020 v podvojném účetnictví podnikatelských subjektů, daňové přiznání 2020, novely účetní předpisů 2021: Efektivní kontroly správnosti a úplnosti před uzavření účetnictví 2020. Účetní operace na konci roku, inventarizace, uzavření účetnictví, sestavení účetní závěrky za rok 2020 ve správném rozsahu dle kategerie účetní jednotky, zveřejnění a další externí povinnosti. Příprava přiznání 2020 včetně povinných příloh. Novely účetních předpisů. Stav danových novel. Vliv důležité novely zákona o obchodních korporacích na účetnictví právnických osob. 

Přihlásit se na seminář
Uzavreni-danove-evidence-OSVC-2020-danove-priznani

20.1. Uzavření daň. evidence OSVČ 2020, přiznání a přehledy k pojištění 2020, změny 2021: Uzavření evidence za rok 2020. Kontrolní prvky v daňové evidenci a efektivní kontroly před sestavením přiznání. Skutečné výdaje versus výdaje uplatňované paušálem. Paušální daň od roku 2021. Možnost rozdělení příjmů a výdajů (speciální situace zdanění FO). Sestavení daňového přiznání DPFO. vyplnění přehledů OSSZ a ZP včetně změn v pojistném  - odpuštění pojistného (Covid). Daňová optimalizace, propočty skutečných výdajů, paušálních, rozdělení ve společnosti (sdružení) a na spolupracující osoby, vše na přehledném souvislém příkladu. Podání přiznání (kdy a jak elektronicky). Změny pro rok 2021. 

Přihlásit se na seminář
Rocni-zuctovani-a-vyuctovani-zamestnancu-za-2020

26.1. Roční zúčtování a vyúčtování zaměstnanců za rok 2020, změny ve mzdách a pojistném 2021: Uzavření roku 2020 roční zúčtování, formuláře, edlektronická podání. Vyúčtování zálohové a srážkové daně. Praktické příklady - výpočty, vyplnění tiskopisů. Problémy v dani z příjmů ze závislé činnosti. Novely pro rok 2021 včetně velkých změn ve zdanění (zrušení superhrubé mzdy, solidární daně, změny sazeb, stravenkový paušál atd.), v pojistném, minimální a zaručené mzdě, cestovní náhradách. Benefity zaměstnanců. Statutáři.  

Přihlásit se na seminář
Ucetni-uzaverka-a-zaverka-neziskove-subjekty

4.2. Účetní uzávěrka a závěrka 2020 neziskových subjektů, změny pro rok 2021:  Pro nezisk. subj. účtující podle vyhl. č. 504/2002 Sb., či účtující v jednoduchém účetnictví neziskove (vyhl. č. 325/2015 Sb.). Efektivní kontroly správnosti a úplnosti před uzavřením účetnictví 2020. Účetní operace na konci roku, dary, dotace inventarizace, uzavření účetnictví, sestavení účetní závěrky za rok 2020 ve správném rozsahu. Příprava přiznání 2020 včetně povinných příloh. Novely účetních předpisů 2021, stav schválení daňových novel.  

Přihlásit se na seminář
Horke-novinky-v-digitalizaci-danovy-rad-novela

18.2. Horké novinky v digitalizaci a el. komun. v účetnictví a správě daní. Novinky v daň. řádu nejen v obl. elektron. komunikace:  Seminář je určen zej. účetním, ekonomům pracovníkům finančních a ekonomických úseků, statutárním zástupců, daňovým poradcům a jejich asistatentům. Seznámení s novinkami a hlav. trendy vývoje digitalizace daní a účetnictví, jak elektronicky komunikovat s orgány veřejné moci, ale také v komerč. sféře, jaké jsou povinnosti, práva, možnosti. Daňový řád - velké novinky v elektronizaci, např. daň. inf. schránka. Další velmi důležité novinky (termíny přiznání, daň. kontroly, výzvy, sankce a mnoho dalšího).

Přihlásit se na seminář
Cestovni-nahrady-automobil-v-podnikani

2.3. -Cestovní náhrady pro zaměstnance, OSVČ i statutáry, uplatnění a novinky, automobil v podnikání: Všechny otázky správného uplatnění cestovních náhrad u zaměstnanců, statutárů i u podnikatelů (OSVČ), řešení problémů z praxe. Sazby pro rok 2021. Při neuplatnění či nesprávném uplatnění hrozí doměrek na dani z příjmů (včetně daně ze závislé činnosti), či „ošizení se“ na základu daně, kromě toho i nemalé sankce inspekce práce. Vše okolo variant použití automobilu pro podnikání, včetně novely silniční daně. Seminář se bude věnovat také aktuálním novinkám a výkladům a vysvětlí, jak se vyvarovat nejčastějších chyb

 

Přihlásit se na seminář
2020-Aktualni-seminare-Podzim-2020

Aktuální semínáře - PODZIM 2020. V případě zájmu se přihlašujte k jednotlivým tématům, která jsou uvedena níže. Účastníci 6 školení mají slevu 50 % na jedno školení. Účastníci 7 školení zaplatí pouze za 6 školení. Zveřejnění témat na r. 2021

Přihlásit se na seminář
Dlouhodoby-majetek-zasoby

2.11.  Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek z pohledu účetnictví a daní. Odlišnosti v ocenění dlouhodobého majetku v účetnictví a dani z příjmů.  Daňové a účetní odpisy. Optimalizace základu daně z příjmů pomocí dlouhodobého majetku. Rozlišení oprav a technického zhodnocení. Inventarizace dlouhodobého majetku. Zásoby – vymezení jednotlivých druhů zásob. Zásoby vlastní výroby. Ocenění úbytků ze skladu. Inventarizace zásob.  Řešení nejčastějších chyb.  Chystané velké změny od roku 2021.

 

Přihlásit se na seminář
Pozvanka-Caste-chyby-v-danich-z-prijmu-a-ucetnictvi-nalezy-kontrol-FU

9.11.  Zcela praktické zaměření na záležitosti, ve kterých se v praxi častěji chybuje, vysvětleno na příkladech. Vybrané účetní a daňové problémy - praktické příklady na problematické účetní postupy, se zdůrazněním novinek a změn z novel posledních zhruba dvou let. Upozornění na očekávané novely v probíraných oblastech. U každého případu vždy nezbytná trocha teorie a ukázka na konkrétním příkladu.  Vybrané kontrolní nálezy z kontrol FÚ a z judikatury.  Novelizace ZOK – např. výplata podílů na zisku, schvalování závěrek, smlouva o výkonu funkce, zpráva o vztazích. Sankce za nezveřejnění závěrek. Registr skutečných vlastníků - novelizace.

 

Přihlásit se na seminář
Pozvanka-Zak.-prace-novela-mzdova-agenda-soc.-a-zdrav.poj.-COVID-aktuality-z-praxe

19.11.  Zákoník práce – novely pro rok 2020/2021 včetně zásadní novely.  Dopady COVID-19 – aktuální programy podpory, možnosti, správné postupy.  Novinky ve zpracování osobní a mzdové agendy s ohledem na povinnosti zaměstnavatele.  Vedení mzdové agendy, sociální a zdravotní pojištění, nový způsob výpočtu exekucí včetně porovnání se starým výpočtem. Problémové situace v cestovních náhradách.  Aktuální výklady, metodika, praktické příklady.  Toto školení se nepřekrývá se školením na Roční zúčtování a vyúčtování mezd, které jako každoročně proběhne v lednu 2021 – témata se nebudou opakovat, doporučujeme nyní též jako přípravu na roční uzavření mezd.

 

Přihlásit se na seminář
Danove-a-nedanove-naklady-a-vynosy-vyklad-s-prikl.-priprava-na-DPFO-a-DPPO-2020

25.11.  Daňové/nedaňové náklady a výnosy – základní princip uznatelnosti v ZDP včetně řešení v pokynu D-22; jednotlivé druhy nákladů; úpravy základu daně; správný okamžik a titul zaúčtování nákladů/výnosů. Posouzení daňové uznatelnosti – např. výdaje spojené se zaměstnanci, problematika majetku, pohledávek, sankcí, propagace/reprezentace (vzorek, reklamní a propagační předměty, dárky a náklady na reprezentaci).  Náklady a výnosy související s COVID-19.  Změny schválené či projednávané týkající se let 2020/2021.

 

Přihlásit se na seminář
DPH-novinky-pro-rok-2020-2021

2.12.  Novinky roku 2020 – velký daňový balíček týkající se DPH, další novelizace – připomenutí a praktické problémy.  Novelizace pro rok 2020/2021 – schválené i schvalované, aktuálně dle stavu projednání. Aktuální výklady, zjištění z kontrol, metodika, judikáty, koordinační výbory. Praktické příklady.

 

Přihlásit se na seminář
EET-od-1.1.2021-povinnost-pro-vsechny

8.12. Základní informace a vývoj EET. Třetí a čtvrtá fáze EET od 1.1.2021 – tj. již pro všechny příjmy z podnikání. Kdo a kdy – koho se přesně týká elektronická evidence tržeb (podnikatelé; neziskové subjekty u určitých činností). Evidované tržby, zvláštní režim, tržby vyloučení z evidence tržeb, povinnosti, přestupky. Zjednodušený režim.  Různé druhy tržeb a jejich evidence – platby hotovostní, kartou, kauce, zálohy, komisní prodej, elektronické peněženky, čipové karty, storno.  Postupy při evidenci EET – registrace, certifikáty pro evidenci tržeb, oznamovací povinnost, evidenční povinnost, informační povinnost poplatníka, výběr pokladny.  Účtenková loterie. Správní trestání v oblasti EET.

Přihlásit se na seminář
Dan-z-prijmu-a-Danovy-rad-novinky-2020-2021-2022-prakticka-aplikace.-Novinky-Covid

15.12. Připomenutí novelizací z průběhu roku 2020 a novelizace pro rok 2021/2022 – schválené i schvalované, aktuálně dle stavu projednání. Aktuální výklady, metodika, informace, interpretace NÚR.  Důležitá novela daňového řádu 2020/2021 – daňová informační schránka, podání přiznání, vady podání, zjednodušení kontrolních postupů,… Změny lhůt podání přiznání, pardonovacích lhůt, sankcí.  Aktuality k daňovým dopadům z důvodu Covid-19.

Přihlásit se na seminář
Informace-c.-10

Vážení klienti a přátelé, přinášíme Vám další aktuální informace k datu 9.7.2020 - Informace v době Coronavirové č. 10.

Přihlásit se na seminář
Informace-c.-9

Vážení klienti a přátelé,  přinášíme Vám další novinky č. 9 z ekonomické oblasti v době Coronavirové.

Přihlásit se na seminář
 

Další služby

 • c.k. placený informátor - vlastní odborný měsíčník školení v oblasti účetnictví a daní
 • programy pro vedení účetnictví a daňové evidence včetně zaškolení
 • vzorové vnitřní účetní směrnice, individuální zpracování směrnic
 • znalecké posudky v oboru účetnictví, daně (činnost soudních znalců)
 • likvidace obchodních společností a družstev
 • účetní a daňový servis pro insolvenční správce
 • zpracování ekonomických analýz, podkladů pro úvěr apod.
 • správa datových schránek, elektronická podání
 • ostatní ekonomické služby
 
Kontaktujte nás c.k.danova kancelar sipka
Pokud máte dotaz, kontaktujte nás
Vstupte do fotogalerie c.k.danova kancelar sipka

webdesign EasyWay | Chilli CMS | WebSpice