c.k.daňová kancelář

Aktuality

ORLICKÝ KONZUM: Pozvánka na shromáždění delegátů

 • 1.12.2020 13:45

Z pověření představenstva Orlického konzumu, obchodního a výrobního družstva Kostelec nad Orlicí svolávám SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ Orlického konzumu, obchodního a výrobního družstva Kostelec nad Orlicí, které se bude konat 14. prosince 2020 ve 13,00 hodin v Rychnově nad Kněžnou, Komenského 41, c.k. daňová kancelář, a…

více...

c.k.danova kancelar rychnov linka

Nový cyklus webinářů - PODZIM 2020

 • 26.10.2020 18:55

Vážení účastníci školení c.k. daňové kanceláře,

Dovolujeme si Vám připomenout cyklus webinářů  PODZIM 2020, která od listopadu do prosince 2020 pořádáme. Termín prvního se blíží.

Školení budou z důvodu vládních opatření konána online na platformě Microsoft Teams (popř. kombinací online školení a malého počtu prezenčních účastníků…

více...

c.k.danova kancelar rychnov linka

Semináře

2020-Aktualni-seminare-Podzim-2020

Aktuální semínáře - PODZIM 2020. V případě zájmu se přihlašujte k jednotlivým tématům, která jsou uvedena níže. Účastníci 6 školení mají slevu 50 % na jedno školení. Účastníci 7 školení zaplatí pouze za 6 školení. Zveřejnění témat na r. 2021

Přihlásit se na seminář
Dlouhodoby-majetek-zasoby

2.11.  Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek z pohledu účetnictví a daní. Odlišnosti v ocenění dlouhodobého majetku v účetnictví a dani z příjmů.  Daňové a účetní odpisy. Optimalizace základu daně z příjmů pomocí dlouhodobého majetku. Rozlišení oprav a technického zhodnocení. Inventarizace dlouhodobého majetku. Zásoby – vymezení jednotlivých druhů zásob. Zásoby vlastní výroby. Ocenění úbytků ze skladu. Inventarizace zásob.  Řešení nejčastějších chyb.  Chystané velké změny od roku 2021.

 

Přihlásit se na seminář
Pozvanka-Caste-chyby-v-danich-z-prijmu-a-ucetnictvi-nalezy-kontrol-FU

9.11.  Zcela praktické zaměření na záležitosti, ve kterých se v praxi častěji chybuje, vysvětleno na příkladech. Vybrané účetní a daňové problémy - praktické příklady na problematické účetní postupy, se zdůrazněním novinek a změn z novel posledních zhruba dvou let. Upozornění na očekávané novely v probíraných oblastech. U každého případu vždy nezbytná trocha teorie a ukázka na konkrétním příkladu.  Vybrané kontrolní nálezy z kontrol FÚ a z judikatury.  Novelizace ZOK – např. výplata podílů na zisku, schvalování závěrek, smlouva o výkonu funkce, zpráva o vztazích. Sankce za nezveřejnění závěrek. Registr skutečných vlastníků - novelizace.

 

Přihlásit se na seminář
Pozvanka-Zak.-prace-novela-mzdova-agenda-soc.-a-zdrav.poj.-COVID-aktuality-z-praxe

19.11.  Zákoník práce – novely pro rok 2020/2021 včetně zásadní novely.  Dopady COVID-19 – aktuální programy podpory, možnosti, správné postupy.  Novinky ve zpracování osobní a mzdové agendy s ohledem na povinnosti zaměstnavatele.  Vedení mzdové agendy, sociální a zdravotní pojištění, nový způsob výpočtu exekucí včetně porovnání se starým výpočtem. Problémové situace v cestovních náhradách.  Aktuální výklady, metodika, praktické příklady.  Toto školení se nepřekrývá se školením na Roční zúčtování a vyúčtování mezd, které jako každoročně proběhne v lednu 2021 – témata se nebudou opakovat, doporučujeme nyní též jako přípravu na roční uzavření mezd.

 

Přihlásit se na seminář
Danove-a-nedanove-naklady-a-vynosy-vyklad-s-prikl.-priprava-na-DPFO-a-DPPO-2020

25.11.  Daňové/nedaňové náklady a výnosy – základní princip uznatelnosti v ZDP včetně řešení v pokynu D-22; jednotlivé druhy nákladů; úpravy základu daně; správný okamžik a titul zaúčtování nákladů/výnosů. Posouzení daňové uznatelnosti – např. výdaje spojené se zaměstnanci, problematika majetku, pohledávek, sankcí, propagace/reprezentace (vzorek, reklamní a propagační předměty, dárky a náklady na reprezentaci).  Náklady a výnosy související s COVID-19.  Změny schválené či projednávané týkající se let 2020/2021.

 

Přihlásit se na seminář
DPH-novinky-pro-rok-2020-2021

2.12.  Novinky roku 2020 – velký daňový balíček týkající se DPH, další novelizace – připomenutí a praktické problémy.  Novelizace pro rok 2020/2021 – schválené i schvalované, aktuálně dle stavu projednání. Aktuální výklady, zjištění z kontrol, metodika, judikáty, koordinační výbory. Praktické příklady.

 

Přihlásit se na seminář
EET-od-1.1.2021-povinnost-pro-vsechny

8.12. Základní informace a vývoj EET. Třetí a čtvrtá fáze EET od 1.1.2021 – tj. již pro všechny příjmy z podnikání. Kdo a kdy – koho se přesně týká elektronická evidence tržeb (podnikatelé; neziskové subjekty u určitých činností). Evidované tržby, zvláštní režim, tržby vyloučení z evidence tržeb, povinnosti, přestupky. Zjednodušený režim.  Různé druhy tržeb a jejich evidence – platby hotovostní, kartou, kauce, zálohy, komisní prodej, elektronické peněženky, čipové karty, storno.  Postupy při evidenci EET – registrace, certifikáty pro evidenci tržeb, oznamovací povinnost, evidenční povinnost, informační povinnost poplatníka, výběr pokladny.  Účtenková loterie. Správní trestání v oblasti EET.

Přihlásit se na seminář
Dan-z-prijmu-a-Danovy-rad-novinky-2020-2021-2022-prakticka-aplikace.-Novinky-Covid

15.12. Připomenutí novelizací z průběhu roku 2020 a novelizace pro rok 2021/2022 – schválené i schvalované, aktuálně dle stavu projednání. Aktuální výklady, metodika, informace, interpretace NÚR.  Důležitá novela daňového řádu 2020/2021 – daňová informační schránka, podání přiznání, vady podání, zjednodušení kontrolních postupů,… Změny lhůt podání přiznání, pardonovacích lhůt, sankcí.  Aktuality k daňovým dopadům z důvodu Covid-19.

Přihlásit se na seminář
Informace-c.-10

Vážení klienti a přátelé, přinášíme Vám další aktuální informace k datu 9.7.2020 - Informace v době Coronavirové č. 10.

Přihlásit se na seminář
Informace-c.-9

Vážení klienti a přátelé,  přinášíme Vám další novinky č. 9 z ekonomické oblasti v době Coronavirové.

Přihlásit se na seminář
Pozvanka-a-prihlasky-na-webinar-kliknete

Vážení klienti a účastníci našich školení,

8.6. a 9.6.2020 navazujeme na webinář, který jsme pro vás uspořádali a děkujeme za velmi pozitivní reakce na něj. Rozhodli jsme se, že pro vás zorganizujeme  ve dvou termínech. Dva webináře prostřednictvím internetu + v obou termínech je možné i osobní účast v naší c.k. daňové kanceláři, protože někteří z vás preferují osobní setkání: COVID-19 v daňových a ostatních souvislostech aktuálně, novinky nejen koronavirové 8.6. ZÁKLADNÍ ON-LINE NEBO OSOBNÍ SEMINÁŘ 9.6. POKRAČOVACÍ ON-LINE NEBO OSOBNÍ SEMINÁŘ. Každopádně se na vás moc těšíme, ať již přes obrazovku počítače, nebo osobně. Přihlašujte se prosím u paní Lenky Lorencové, viz kontakty.

 

Přihlásit se na seminář
Aktualni-seminare-zima-2020-upraveno-aktualni

Aktuální semináře – zima-jaro 2020. V případě zájmu se prosím přihlašujte k jednotlivým tématům, které jsou uvedeny níže. Účastníci 4 školení mají slevu 50 % na 1 školení, účastníci 5 školení mají školení 12.2. zdarma.

Přihlásit se na seminář
EET-od-1.5.2020-povinnost-pro-vsechny-prijmy-z-podnikani

EET od 1.5.2020 - povinnost pro všechny přijmy z podnikání: Kliknutím na tučný text se Vám otevře leták k příslušnému semináři. Kliknutním na tlačítko Přihlásit se Vám otevře online přihláška, kterou vyplníte. Do Poznámky jednotlivých přihlášek prosím napište "Rychnov nad Kněžnou" nebo "Náchod" - dle místa konání školení

Přihlásit se na seminář
 

Další služby

 • c.k. placený informátor - vlastní odborný měsíčník školení v oblasti účetnictví a daní
 • programy pro vedení účetnictví a daňové evidence včetně zaškolení
 • vzorové vnitřní účetní směrnice, individuální zpracování směrnic
 • znalecké posudky v oboru účetnictví, daně (činnost soudních znalců)
 • likvidace obchodních společností a družstev
 • účetní a daňový servis pro insolvenční správce
 • zpracování ekonomických analýz, podkladů pro úvěr apod.
 • správa datových schránek, elektronická podání
 • ostatní ekonomické služby
 

webdesign EasyWay | Chilli CMS | WebSpice