c.k.daňová kancelář

Aktuality

Mimořádný webinář k DPP, DPČ a změny v DZP

 • 11.6.2024 20:20

Zveme Vás na mimořádný seminář - webinář dne 21.6.2024 od 9:00 hod. Novela schválena. DPP (dohody o provedení práce) a DPČ od 1.7.2024. Změny v daních z příjmů od 1.7.2024. Příprava na změny od 1.1.2025. Příhlásit se můžete přes záložku seminář nebo na vanova@ckdanovakancelar.cz

více...

c.k.danova kancelar rychnov linka

Změna termínu semináře k personálním otázkám

 • 6.5.2024 0:00

Vážení účastníci školení, těší nás Váš zájem o naše školení na téma Změny v personální a mzdové oblasti od 1. 7. 2024, které bylo naplánováno na 21. 5. 2024.  Vzhledem k tomu, že situace v legislativě se neustále vyvíjí a zásadní změny týkající se DPP, které byly plánované od 1. 7. 2024, byly posunuty na 1.1. 2025, rozhodli jsme se posunout také naše školení, tak, aby Vám…

více...

c.k.danova kancelar rychnov linka

Novinka

Konsolidační balíček 2024

 • 13.12.2023 15:30

Dne 12.12.2023 vyšel ve Sbírce zákonů dlouho očekávaný konsolidační balíček. Většina změn je účinná od 1.1.2024, avšak změny týkající se pojistného u dohod o provedení práce mají účinnost od 1.7.2024.

Krátce připomínáme vybrané změny, které nám přinesl balíček (spíše ale balík) přinesl.

Vše jsme velmi podrobně probrali na našich školeních, ze kterých si můžete zakoupit kompletní videozáznamy (např. Daň z příjmů, DPH, Zákoník práce atd.). Některá školení nás čekají po Novém roce – např. Účetní závěrka a změny v účetnictví, Roční zúčtování zaměstnanců a novinky atd. Jejich přehled připojujeme.

 

DPH

Zde došlo k významné změně, a to ke změně sazeb DPH. Od 1.1.2024 budeme mít 2 sazby DPH: 12 % a 21 %. Dochází ke spoustě přeřazení mezi sazbami, například potraviny budou v sazbě 12%, nápoje (krom kohoutkové vody a vybraných nápojů typu mléko a mléčné výrobky) v sazbě 21 %. Dále dojde k osvobození DPH u knih – od 1.1.2024 bude prodej účtován jako plnění osvobozené od daně (tedy bez DPH) s nárokem na odpočet. Další změnou je nové vymezení staveb, dále také například limitace DPH u pořizování vozidel kategorie M1. Nově bude možno uplatnit daň na vstupu ve výši 420 tis. Kč. Pozor, počítá se do limitu i případné technické zhodnocení.

Daň z příjmů

Změn je veliké množství – např. změny sazeb daně, omezení slev u fyzických osob, nová úprava benefitů zaměstnancům včetně závodního stravování a nových titulů spoření na stáří, jiná koncepce osvobozovaných příjmů, limitace odpisů u automobilů, mimořádné odpisy, řešení nerealizovaných kurzových rozdílů, změny v paušální dani, zvýšení pojistného na sociální pojištění, výkon práce na dálku, tiché víno atd. Zároveň u OSVČ dochází od 2024 ke zvyšování vyměřovacího základu na sociální pojištění a zvýšení minimálního pojistného (a to již od ledna 2024!).

Dohody o provedení práce

Významná oblast změn se týká právě dohod o provedení práce. Tato oblast bude účinná právě „až“ od 1.7.2024. Právní úprava uplatnění srážkové daně v zákoně o daních z příjmů na uvedené změny sice reaguje s předstihem již od 1.1.2024, ale z praktického hlediska se i za leden 2024 bude srážková daň u příjmu z dohod o provedení práce uplatňovat úplně stejně jako se uplatňuje nyní: není-li podepsáno prohlášení k dani a příjem z DPP nepřesáhne měsíčně 10 tis. Kč, tak se nadále uplatní srážková daň. Protože dohody o provedení práce doznaly značných změn novelou zákoníku práce již od října letošního roku (určování směn, povinné příplatky, povinné informování atd.) a od roku 2024 budou při splnění podmínek zakládat nárok na dovolenou.

 

Prohlášení k dani, roční zúčtování zaměstnanců

Prohlášení k dani zaměstnanci podepisují nyní na formuláři vzor 26. Pro rok 2024 bude vydán nový

tiskopis vzor 27, vzor 26 však bude možné nadále používat i v roce 2024. Nový vzor 27 neobsahuje možnost uplatnění slevy na studenta – tato sleva je totiž od roku 2024 konsolidačním balíčkem zrušena. Prohlášení vzor 27 bude dostupné pouze v digitální podobě a nebude vydáváno tiskem a na finančních úřadech tak bude nadále možné získat pouze tiskopisy vzor 26. O roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za letošní rok budou zaměstnanci na začátku příštího roku žádat na stejném formuláři jako tomu bylo za rok 2022, tedy na formuláři vzor 3, popř. je možné využít interaktivního tiskopisu (lze učinit i dodatečné prohlášení k dani pro rok 2023). Formulář potvrzení o zdanitelných příjmech bude pro rok 2024 v definitivní podobě teprve vydán – bude totiž zohledňovat i novou úpravu daňově podporovaných produktů na stáří (a také změny v odpočtech na doplňkové penzijní spoření či na životní pojištění).

 

c.k.danova kancelar rychnov linka
 

Další služby

 • c.k. placený informátor - vlastní odborný měsíčník školení v oblasti účetnictví a daní
 • programy pro vedení účetnictví a daňové evidence včetně zaškolení
 • vzorové vnitřní účetní směrnice, individuální zpracování směrnic
 • znalecké posudky v oboru účetnictví, daně (činnost soudních znalců)
 • likvidace obchodních společností a družstev
 • účetní a daňový servis pro insolvenční správce
 • zpracování ekonomických analýz, podkladů pro úvěr apod.
 • správa datových schránek, elektronická podání
 • ostatní ekonomické služby
 
Kontaktujte nás c.k.danova kancelar sipka
Pokud máte dotaz, kontaktujte nás
Vstupte do fotogalerie c.k.danova kancelar sipka

webdesign EasyWay | Chilli CMS | WebSpice