c.k.daňová kancelář

Aktuality

Novinky v době Coronavirové č. 9 a č. 10

 • 9.7.2020 18:45

Vážení klienti a přátelé,

v záložce Semináře pro vás přinášíme další novinky č. 9 a č. 10 z ekonomické oblasti v době Coronavirové. Nepřihlašujte se na seminář, ale klikněte na text "Novinky č. 9 a Novinky č. 10. Otevře se Vám soubor s informacemi. Novinky uveřejňujeme též na fcb c.k.daňová kancelář.

více...

c.k.danova kancelar rychnov linka

Zákl. webinář 8.6.2020 v 9:00 hod Covid 19 v daňových a ost. souvislostech, novinky nejen koronavirové

 • 27.5.2020 0:00

Vážení klienti a účastníci našich školení,

navazujeme na webinář, který jsme pro vás uspořádali a děkujeme za velmi pozitivní reakce na něj. Rozhodli jsme se, že pro vás zorganizujeme  ve dvou termínech 8.6.2020 a 9.6.2020 dva webináře prostřednictvím internetu + v obou termínech je možné i osobní účast v naší c.k. daňové kanceláři,…

více...

c.k.danova kancelar rychnov linka

Novinka

Krizová opatření na konci dubna 2020

 • 30.4.2020 0:00

Krizová opatření na konci dubna

Tato informace nejprve připomíná průběh omezení podnikatelské činnosti, ale především je zaměřena na údajný „odklad“ plateb nájemného (na rozdíl pro přijatý odklad splátek úvěrů pro platby nájemného žádný zákonný odklad neplatí). V poslední části informace připomíná některé aktuální novinky, např. schvalování rozšíření kompenzačního bonusu pro OSVČ či návrh na obdobnou úpravu pro společníky či jednatel „rodinných“ s.r.o.

Omezení podnikatelské činnosti

V současné době je prodej a poskytování služeb omezeno krizovým opatřením vlády č. 453 ze dne 23.4.2020 vyhlášeného s účinností od 27.4.2020 pod č. 195/2020 Sb. – toto opatření bylo vydáno v návaznosti na orientační harmonogram uvolňování činností ze dne 23.4.2020, který nahradil předchozí harmonogram z 14.4.2020. Zveřejňované harmonogramy nemají žádnou právní závaznost a je otázkou, zda na nich lze stavět nějaké legitimní očekávání – např. zda od 11.5.2020 bude možné zahájení provozu v kadeřnictvích, protože v současné době platí časově neomezený zákaz činnost kadeřnictví. Pokud by tedy měl zákaz činnosti kadeřnictví skončit 10.5.2020, bude k tomu nutné zrušení či novelizace krizového opatření vlády č. 453 – věřme, že k tomuto dojde již na dnešní mimořádné schůzi vlády a ještě dnes bude slibované uvolnění od 11.5.2020 závazně potvrzeno vyhlášením ve Sbírce zákonů.

Nelze vyloučit, že vláda bude regulaci podnikatelské činnosti řešit jinak, než formou krizového opatření vyhlašovaného ve Sbírce zákonů. Chaotičnost této regulace shrnuje následující stručný přehled:

· mimořádné opatření MZ z 10.3.2020 č. j. MZDR 10666/2020-1/MIN/KAN (zákaz konání akcí nad 100 osob od 18 hodin dne 10. 3. 2020) – toto mimořádné opatření bylo zrušeno krizovým opatřením vlády č. 199 ke dni 13. března 2020 k 6:00 hod

· krizové opatření vlády č. 194 ze dne 12.3.2020 vyhlášené pod č. 69/2020 Sb. - vyhlášení nouzového stavu od 14.00 hod 12.3.2020

· krizové opatření vlády č. 199 ze dne 12.3.2020 vyhlášené pod č. 72/2020 Sb. – např. zákaz divadel a kin nad 30 osob od 06.00 hod 13.3.2020 nebo zákaz přítomnosti veřejnosti v restauracích od 20.00 hod 13.3.2020

· krizové opatření vlády č. 208 ze dne 13.3.2020 vyhlášené pod č. 80/2020 Sb. -  např. zákaz maloobchodního prodeje na tržnicích a tržištích od 06.00 hod 14.3.2020; od 27.4.2020 zrušeno opatřením č. 453 ze dne 23.4.2020

· krizové opatření vlády č. 211 ze dne 14.3.2020 vyhlášené pod č. 82/2020 Sb. – zásadní omezení činnosti provozoven od 06.00 hod 14.3.2020 do dne 24. března 2020 do 6:00 hod.

· krizové opatření vlády č. 214 ze dne 15.3.2020 vyhlášené pod č. 84/2020 Sb. – např. zákaz prodeje ubytovacích služeb ode dne 16. března 2020 od 6:00 hod. do dne 24. března 2020

· dále byla činnost provozoven omezena opět mimořádnými opatřeními MZ, a to počínaje mimořádným opatřením  MZDR 12746/2020-1/MIN/KAN ze dne 23.3.2020 regulujícím činnost provozoven od 24.3.2020 a konče mimořádným opatřením MZDR 16193/2020-2/MIN/KAN ze dne 17.4.2020 regulujícím činnost provozoven od 20.4.2020

od 27.4.2020 je činnost provozoven opět regulována krizovým opatřením vlády – opatření vlády 453 ze dne 23.4.2020 vyhlášené pod č. 5/2020 Sb.

Odklady plateb

Ve Sbírce zákonů byl 17.4.2020 pod č. 177/2020 Sb. vyhlášen zákon o některých opatřeních v oblasti splácení úvěrů v souvislosti s pandemií COVID-19. Tento zákon řeší pro spotřebitele, OSVČ i právnické osoby možný odklad splácení spotřebitelských a podnikatelských úvěrů sjednaných a čerpaných před 26.3.2020 (pro hypotéky platí jen podmínka sjednání před 26.3.2020). Dlužníci se mohou podle své volby rozhodnout odložit splátky buď do 31. července nebo do 31. října letošního roku. MF o odkladu splátek dle tohoto zákona informovalo např. v tiskové zprávě Senát dal zelenou půlročnímu odkladu splátek či v tiskové zprávě Přehledně: odklad splátek úvěrů a hypoték kvůli koronaviru.

Zatímco v případě splácení úvěrů se doopravdy jedná o odklad, dále uvedené zákony, které se týkají nájmu bytů či podnikatelských nájmů neřeší žádný odklad, ale pouze do 31.12.2020 chrání nájemníky (při splnění zákonných podmínek) před výpovědí z důvodu neplacení nájemného splatného od 12.3.2020. U nájmu bytu se ochrana týká nájmů splatných do skončení mimořádných opatření, nejpozději do 31.7.2020, u podnikatelského nájmu se ochrana týká nájmu splatného do 30.6.2020.

Jak zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS-CoV-2 na nájemce prostor sloužících k uspokojování bytové potřeby, tak zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na nájemce prostor sloužících podnikání byly po vrácení Senátem s pozměňovacími návrhy schváleny v podobě původně schválené Poslaneckou sněmovnou a 27.4.2020 byly vyhlášeny pod č. 209 a 210/2020 Sb. V obou případech platí, že nájemné je nadále splatné podle sjednané smlouvy a pokud není uhrazeno v den splatnosti, tak je nájemce v prodlení a je povinen platit úroky.

Příklad 1

Nájemce bytu si sjednal splatnost nájemného vždy k 14. dni kalendářního měsíce a nájemné splatné 14.3.2020 řádně uhradil. V souvislosti s koronavirem nájemce neuhradil nájemné splatné 14.4. a neuhradí ani nájemné splatné 14.5. a 14.6.2020. J

c.k.danova kancelar rychnov linka
 

Další služby

 • c.k. placený informátor - vlastní odborný měsíčník školení v oblasti účetnictví a daní
 • programy pro vedení účetnictví a daňové evidence včetně zaškolení
 • vzorové vnitřní účetní směrnice, individuální zpracování směrnic
 • znalecké posudky v oboru účetnictví, daně (činnost soudních znalců)
 • likvidace obchodních společností a družstev
 • účetní a daňový servis pro insolvenční správce
 • zpracování ekonomických analýz, podkladů pro úvěr apod.
 • správa datových schránek, elektronická podání
 • ostatní ekonomické služby
 

webdesign EasyWay | Chilli CMS | WebSpice