c.k.daňová kancelář

Aktuality

GDPR - sdělení klientům a účastním školení

 • 25.5.2018 12:55

Vážení přátelé, klienti, účastníci školení, ostatní obchodní partneři,

protože jste našimi klienty (účetnictví, daně, audit, poradenství) nebo se v minulosti zúčastnili některých našich školení nebo jste odběrateli našeho odborného měsíčníku nebo jste našimi obchodními partnery, poskytnutím vašeho e-mailu pro vzájemnou korespondenci a posílání nabídek (zejména…

více...

c.k.danova kancelar rychnov linka

GDPR zásady

 • 25.5.2018 12:55

Ochrana osobních údajů – zásady zpracování osobních údajů

 

Pokud jste naším zákazníkem, odběratelem novinek, návštěvníkem seminářů, obchodním partnerem nebo návštěvníkem webu, svěřujete nám své osobní údaje. Zodpovídáme za jejich ochranu a zabezpečení. Seznamte se, prosíme, s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v…

více...

c.k.danova kancelar rychnov linka

Novinka

Soud rozmetal praxi finanční správy s vyměřováním DPH při podvodu komukoliv

 • 18.7.2017 13:30

Nejvyšší správní soud (NSS) se zastal firmy Vyrtych, které finanční správa nepřiznala nárok na odpočet daně z přidané hodnoty (DPH) kvůli údajnému zapojení do podvodného řetězce. Podle soudu jde o zásadní rozsudek pro daňovou oblast. Není totiž přípustné, aby úřad vyměřil daň fakticky komukoli v libovolně dlouhém řetězci, ani aby se zaměřil na plátce, u kterého bude vymáhání nejjednodušší.

 

Generální ředitel Finanční správy Martin Janeček

pondělí 12. února 2018, 15:43

(Aktualizováno: pondělí 12. února 2018, 20:39 )

NSS rozhodnutím  zrušil rozsudek Městského soudu v Praze i předešlé rozhodnutí Odvolacího finančního ředitelství.

Firma Vyrtych, která sídlí v Židněvsi na Mladoboleslavsku a vyrábí svítidla, splnila veškeré podmínky stanovené pro přiznání nároku na odpočet. Naopak finanční správa dostatečně jasně nedoložila, že firma věděla o podvodném jednání, účastnila se jej, anebo se při uzavírání obchodu chovala neobezřetně.

„Nebyl předložen žádný faktický důkaz o tom, že stěžovatel věděl či mohl vědět o jakémkoli podvodném jednání, které by se týkalo DPH,” píše soud v rozsudku.

Soud: „jeden” a „další” není kterýkoli

Podle NSS nelze požadavek evropské judikatury stran prověřování věrohodnosti obchodních partnerů extenzivně a bezmezně rozšiřovat na v podstatě nekonečný řetězec.

Znakem podvodu ve smyslu evropské judikatury je to, že jeden z účastníků daň neodvede a další si ji odečte. Podle soudu však nelze za „jednoho” a „dalšího” automaticky považovat „kteréhokoli” z účastníků v řetězci obchodů. Vždy je třeba hledat vazby mezi neodvedením daně, nárokováním odpočtu a povědomím o možném podvodu.

Byly to právě konkrétní okolnosti daného případu, na základě kterých NSS dospěl k závěru, že nelze odepřít této firmě nárok na odpočetKateřina Vaidišová, mluvčí finanční správy

„Opačným způsobem by byla zcela nepřípustně zakládána objektivní daňová odpovědnost kteréhokoli subjektu zapojeného v obchodním řetězci a odpovědnost za pohyb a osud zboží,” uvedla soudkyně Lenka Matyášová.

„Při výběru daní při respektování výše uvedených zákonných jakož i ústavně vymezených limitů nelze akceptovat přístup správce daně, který postupuje tak, že daň vyměří fakticky 'komukoli', respektive upřednostňuje její vybrání u toho daňového subjektu, u něhož je to z hlediska vymahatelnosti práva jednodušší a je zjevné, že daňový výnos bude zaručen,” stojí v rozsudku NSS.

Podle mluvčí finanční správy Kateřiny Vaidišové nelze verdikt soudu vztahovat na všechny podvody s DPH. „Byly to právě konkrétní okolnosti daného případu, na základě kterých Nejvyšší správní soud dospěl k závěru, že nelze odepřít této firmě nárok na odpočet,” uvedla mluvčí. Finanční správa podle Vaidišové vždy respektovala názor, že nelze upřednostňovat výběr daně u firmy, u které je to z hlediska vymahatelnosti práva jednodušší.

Finanční správa prohrála i spor se „zakleknutou” FAU

Jde o další ze sporů, ve kterém se soudy zastaly firem poškozených nebývale agilním postupem finanční správy. Neznámější je případ přerovské firmy FAU, o níž se tehdejší ministr financí Andrej Babiš (ANO) na uniklé nahrávce vyjádřil, že na ni „naši klekli”. [celá zpráva]

Stát proti firmě uplatnil zajišťovací příkazy na zhruba 340 miliónů, čímž ji fakticky poslal do exekuce a společnost skončila v konkurzu. Finanční správa spor s FAU prohrála, když v listopadu potvrdil rozhodnutí Krajského soudu v Ostravě, podle nějž neměl celní úřad důvod pro tak masivní zajištění.

Krajský soud v Ostravě rozhodl o zrušení příkazů z toho důvodu, že úředníci po firmě FAU v podstatě vymáhali DPH za jeden obchod dvakrát: po firmě jako po ručiteli žádali nejprve 200 miliónů korun, tentýž den dalšími příkazy 218 miliónů. Dosud se hovořilo o celkové sumě v zajišťovacích příkazech 340 miliónů.

 

Finanční správa k rozsudku, který rozmetal její praxi: Analyzujeme, pak možná něco změníme

Finanční správa analyzuje rozsudek Nejvyššího správního soudu (NSS), podle kterého musí firmě Vyrtych, kterou podezíral z daňového podvodu, přiznat odpočet daně z přidané hodnoty (DPH). Teprve poté případně přikročí ke změně stávající praxe. Podle rozsudku NSS nelze prověřování obchodních partnerů v řetězci bezmezně rozšiřovat a „extenzivně dovozovat, že se má jednat o nekonečně dlouhý řetězec osob”.

 

Finanční správa rozsudek Nejvyššího správního soudu nejprve analyzuje, pak se rozhodne, jestli změní dosavadní praxi.

FOTO: Milan Malíček, Právo

Související téma:

Daň z přidané hodnoty

 

Včera 19:56

Pokud není prokázán opak, je třeba předpokládat, že firma jedná v dobré víře, uvedl soud.

„Rozsudek v současné době analyzujeme, abychom z něj mohli vyvodit případné důsledky pro stávající praxi v oblasti šetření daňových podvodů na DPH a mohli se k němu detailněji vyjádřit,” sdělila Novinkám mluvčí Generálního finančního ředitelství (GFŘ) Kateřina Vaidišová.

Řetězec firem nelze bezmezně rozšiřovat

„Dle přesvědčení NSS nelze požadavek evropské judikatury stran prověřování věrohodnosti obchodních partnerů v řetězci extenzivně a bezmezně rozšiřovat,” píše se v rozsudku.

Nebylo prokázáno, že by stěžovatel v tomto ohledu v dobré víře nebylRozsudek NSS v kauze Vyrtych

„Nelze extenzivně dovozovat, že se má jednat o nekonečně dlouhý řetězec osob, kam až by měla povědomost osoby povinné k dani, která zdanitelné plnění uskutečnila a její 'obezřetnost' sahat,” dodal soud.

Podle Vaidišové však rozsudek nelze vztahovat na všechny podvody na DPH. „Byly to právě konkrétní okolnosti daného případu, na základě kterých NSS dospěl k závěru, že nelze odepřít této firmě nárok na odpočet, protože správce daně neshromáždil dostatečně důkazů pro prokázání vědomé účasti daňového subjektu na podvodném jednání a neobezřetnosti při uzavírání obchodu,” řekla Novinkám.

Firma jednala v dobré víře

„Nebyla-li na určitém článku řetězce daň odvedena, nemůže dojít k odmítnutí nároku na odpočet tomu, kdo v dobré víře získá zdanitelné plnění, aniž by o nezákonných praktikách jiného plátce či plátců věděl či mohl vědět,” stojí v rozsudku.

 „Z vazeb mezi zúčastněnými subjekty, jak vyplývají ze spisového materiálu, nebylo prokázáno, že by stěžovatel v tomto ohledu v dobré víře nebyl. Nemůže mu být přičítáno k tíži jednání jiných daňových subjektů, s nimiž neměl založeny obchodněprávní vztahy,” uvedl soud.

Podle mluvčí GFŘ v tom není problém. „S názorem NSS, že nelze upřednostňovat vybrání daně u daňového subjektu, u něhož je to z hlediska vymahatelnosti práva jednodušší a bude u něj daňový výnos zaručen, se plně Finanční správa ztotožňuje a vždy jej také respektovala,” uvedla Vaidišová.

NSS v pondělí rozhodnutím zrušil rozsudek Městského soudu v Praze a předchozí rozhodnutí Odvolacího finančního ředitelství. Firma Vyrtych, která sídlí v Židněvsi na Mladoboleslavsku a vyrábí svítidla, podle rozsudku splnila zákonné podmínky pro přiznání nároku na odpočet. [celá zpráva]

 Zdroj: Novinky.cz a Právo:

c.k.danova kancelar rychnov linka
 

Další služby

 • c.k. placený informátor - vlastní odborný měsíčník školení v oblasti účetnictví a daní
 • programy pro vedení účetnictví a daňové evidence včetně zaškolení
 • vzorové vnitřní účetní směrnice, individuální zpracování směrnic
 • znalecké posudky v oboru účetnictví, daně (činnost soudních znalců)
 • likvidace obchodních společností a družstev
 • účetní a daňový servis pro insolvenční správce
 • zpracování ekonomických analýz, podkladů pro úvěr apod.
 • správa datových schránek, elektronická podání
 • ostatní ekonomické služby
 
Kontaktujte nás c.k.danova kancelar sipka
Pokud máte dotaz, kontaktujte nás
Vstupte do fotogalerie c.k.danova kancelar sipka

webdesign EasyWay | Chilli CMS | WebSpice